Bitwa Prawna vol. 3 – #BanNaPrzemoc!

III edycja Bitwy Prawnej poruszy szeroko pojęty temat PRZEMOCY, głównie tej domowej i szkolnej. Ale nie zamykamy się na jeden rodzaj, przemoc jest wszędzie!

Nadchodząca edycja powróci do swojej pierwotnej wersji – planujemy przeprowadzenie bitwy freestyle’owej, z udziałem znanych zawodników, a także koncert finałowy. W trakcie trwania kampanii zrealizowany zostanie 1 spot filmowy promujący akcję oraz klip do utworu tytułowego, nagranego przez Czeskiego, który i w tym roku pełni rolę dyrektora artystycznego. 

 

A czym tak naprawdę jest przemoc?

‘Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

  • Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania;
  • Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą;
  • Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej;
  • Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych.’

W 2015 roku prawie 100 tys. osób zostało dotkniętych przemocą w rodzinie, to o 7 procent mniej niż w latach poprzednich, jednak nadal jest to wysoka liczba.

 

My dajemy BAN NA PRZEMOC! I startujemy z trzecią edycją BITWY PRAWNEJ!